Visar 1–30 av 142 resultat

Fria från Teflon

Dessa produkter är fria från Teflon.

Teflon som är det mest kända “non-stick”-beläggningen är en Polytetrafluoreten (fluorplast) med fysikaliska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion).

Är Teflon Farligt

Vetenskapliga studier har visat att många människor har stora mängder teflon i blodet. Ångorna som avges vid kraftig upphettning eller grillning är giftiga. Hos människor kan dessa partiklar och gaser ge upphov till influensaliknande symtom, men det har även kopplats till både skador och dödsfall hos djur. Detta är en stor anledning till varför COOKSTORE.se tar avstånd till Teflon (utöver dess korta livslängd i produkter).