Säkerhet

Genomgång av tekniken bakom COOKSTORE.se samt hur vi hanterar personuppgifter och betalningar över Internet.

Insamling av personuppgifter

Om du väljer att genomföra köp på webbplatsen kommer vi att begära all information som erfordras för leverans. Information som insamlas via COOKSTORE.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster inom COOKSTORE.se. COOKSTORE.se samlar även in viss information om ditt operativsystem och din browser, för att kunna öka servicegraden i tjänsten när du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av COOKSTORE.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalité och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen COOKSTORE.se

När bearbetar vi dina personuppgifter?

När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter vi samlar in

COOKSTORE.se sparar nedan uppgifter om dig som kund hos oss:
* Namn
* Adress
* Telefonnummer
* E-postadress
* Portkod (i de fall det är angivet)
* Födelsedatum (i de fall vi mottagit den informationen)
* Orderhistorik
* IP-adress
* Information om din användning av COOKSTORE.se webbplats
* Information om produkter och erbjudanden du visat intresse för och hur du interagerat med våra nyhetsbrev

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
* Tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.

* Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice

* Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sajt.

* Skicka relevant marknadsföring till dig i form av service-specifika mail och nyhetsbrev. Du kan enkelt återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev genom att kontakta oss på e-postadress: [email protected]
* Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden

* Utveckla våra tjänster, produkter och erbjudanden så att de blir mer attraktiva för dig som kund

* Följa vid var tid gällande lagstiftning

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Samtlig insamling av personuppgifter som utförs av COOKSTORE.se görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund. För att kunna personalisera din upplevelse på vår webbplats och göra innehållet relevant samlas information in om ditt beteende på webbplatsen.
I vissa fall kan dina personuppgifter bli behandlade utifrån en intresseavvägning, vilket exempelvis kan innebära en analys av ditt beteende på vår webbplats för att ge dig en skräddarsydd upplevelse.
Slutligen kan personuppgifter komma att insamlas och behandlas för att COOKSTORE.se ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och följa lagstadgade krav.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

COOKSTORE.se lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för. De kan dock komma att lagras längre tid än så i de fall som det finns lagstadgade krav på COOKSTORE.se som så kräver eller då bolagets rättsliga intressen förutsätter förlängd bearbetning.
Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom COOKSTORE SVERIGE och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av dina varor, till mediapartners i samband med distribution av vår marknadsföring eller för att hantera betalningen av dina varor.
Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför COOKSTORE SVERIGE. Dina uppgifter kommer heller inte att säljas till tredje part utan ditt tillstånd.
Dina personuppgifter lagras enligt högsta tekniska säkerhetsstandard och vi har organisatoriskt vidtagit åtgärder och infört rutiner för att säkerställa att de data vi fått tillgång till inte hamnar i fel händer.

Användning av dina personuppgifter

COOKSTORE.se samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen COOKSTORE.se och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden och nyhetsbrev. Du kan själv välja om du vill ta emot vårt nyhetsbrev när du genomför ditt köp. De servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten och kommer att skickas även om du inte vill erhålla vårt nyhetsbrev. Skydd av dina personuppgifter COOKSTORE.se skyddar dina personuppgifter rigoröst. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). COOKSTORE.se sparar aldrig ditt kreditkortsnummer.

Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder “cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och “session-cookies” för att hantera Ditt besök på COOKSTORE.se så som innehållet i Din kundvagn, vilka sidor du ska komma till när du följer länkar etc. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om du väljer att tillåta din dator att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen. Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på COOKSTORE.se eller de andra webbplatser som du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för COOKSTORE.se kommer du inte att kunna genomföra inköp.

Kontaktinformation

Vi välkomnar dina kommentarer rörande denna sekretesspolicy. Om du anser att COOKSTORE.se inte följt denna sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss via e-mail.